Historia Śląska

Krótkie lub dłuższe teksty na tematy związane z historią Górnego Śląska, instytucji działających na tym terenie przed 1945 rokiem.
Spis artykułów w tej kategorii:
1. Pływacka reprezentacja Śląska
2. Budynek urzędu rejencji opolskiej
3. Państwo śląskie, język i kultura
4. Narodowość śląska
5. Mniejszość niemiecka, a narodowość śląska
6. Granice Górnego Śląska
7. Oberschlesien
8. Wykaz biskupów wrocławskich do 1945 roku
9. Ludność wiejska na Górnym Śląsku w XVIII wieku
10. Cechy Górnoślązaków na przełomie XVIII i XIX wieku
11. Dzieje sądownictwa na Górnym Śląsku w XVIII-XX wieku (zarys)


Kuria diecezjalna w Opolu
0.0 00 Biskupi legendarni Gotfryd I Urban I Klemens Lucillus 
Leonard Tymoteusz Biskupi poświadczeni źródłowo Jan (1000) 
Hieronim (1046-1062) Jan I (1063-1072) 
Piotr I (1073-1111) Żyrosław I (1112-1120) Heymo (Imisław) (1120-1126) 
Tomasz II Zaręba (1270-1292) 
Jan III Romka (1292-1301) Henryk I z Wierzbna (1302-1319) 
Nankier (1326-1341) 
Przecław z Pogorzeli (1341-1376) 
Wacław z Legnicy (1392-1417) 
Konrad… kontynuuj czytanie Wykaz biskupów wrocławskich do 1945 roku

Wykaz biskupów wrocławskich do 1945 roku


Jakub Szela chłop
0.0 00 W połowie XVIII w. na podstawie wielkości gruntu, prawa własności, rodzaju świadczeń, obowiązków itd., ludność wsi śląskiej należy podzielić na kilka grup: Komornicy i wycużnicy Najbiedniejsza warstwa, nie posiadająca nic, wykonująca wszelkie prace domowe w zamian za pożywienie oraz mały kącik. Warstwa jednak bardzo liczna, tym bardziej, że statystyki często łączą ją niesłusznie… kontynuuj czytanie Ludność wiejska na Górnym Śląsku w XVIII wieku

Ludność wiejska na Górnym Śląsku w XVIII wieku0.0 00 Jak pisze C. Jacobi pod koniec XIX w.:  Gdyby postawić dobre i złe cechy Górnoślązaków, otrzymałoby się z jednej strony wytrzymałość na trudy, posłuszeństwo, cierpliwość i skromność, z drugiej jednak owe niewolnicze płaszczenie się, nieokrzesaność, gnuśność, niepowściągliwość, brak odczuwania i wstydu, nieusłużność, pijaństwo, brud i brak trosk. (C. Jacobi, Ländliche Zustände in Schlesien… kontynuuj czytanie Cechy Górnoślązaków na przełomie XVIII i XIX wieku

Cechy Górnoślązaków na przełomie XVIII i XIX wieku


0.0 00 Ustrój sądów śląskich, a więc ich właściwości terytorialne, rzeczowe, nadrzędność i podrzędność (bo trudno jeszcze mówić o instancyjności), jaki pozostawiła po sobie monarchia habsburska wraz z naleciałościami miejscowymi przyrównać można chyba tylko do systemów monetarnych na Śląsku: był na tyle skomplikowany, że trudno znaleźć dwa identyczne w swej treści opracowania tego zagadnienia. Sprawa… kontynuuj czytanie Dzieje sądownictwa na Górnym Śląsku w XVIII-XX wieku (zarys)

Dzieje sądownictwa na Górnym Śląsku w XVIII-XX wieku (zarys)