Cisowa (Czissowa, Dünenfeld)


Share
Rate this post

Wieś w powiecie kozielskim. Inne formy nazwy: Czyschowa, Czissewa (1783 r.), Czissowa, Dünenfeld (lata 30-40te XX w.).

W latach osiemdziesiątych XVIII w. należała do majątku ziemskiego w Koźlu. Kiepska ziemia i biedna ludność, jak pisał F. A. Zimmermann, zajmowała się głównie wyrębem drewna.

Wieś tworzyło 16 gospodarstw kmiecych, 5 zagrodniczych, 8 chałupniczych. Był tam także młyn, a liczba mieszkańców wynosiła 178 osób. Nie była to więc mała wieś, a liczba zagród kmiecych sugeruje także, że jej powierzchnia nie była mała.

Na początku lat trzydziestych najbliższa poczta znajdowała się w Sławięcicach, siedziba urzędu obwodowego była w Kłodnicy, a sądu obwodowego w Koźlu. Na terenie miejscowości była leśniczówka oraz filialny kościół podlegający parafii w Sławięcicach.

W Cisowej okresu międzywojennego nie było majątku na prawach rycerskich. Wymienić za to można kilka dużych gospodarstw, których powierzchnia przekraczała 20 ha. Największe z nich należało do Josefa Moschko. Jego powierzchnia wynosiła 23,90 ha, z czego 11,95 ha to pola uprawne, 2,79 ha łąki, 7,83 ha lasy i 1,32 ha nieużytki. Kolejni gospodarze mieli:

  • Josef Klose – 22,58 ha
  • Hedwig Warzecha – 22,15 ha
  • Margarethe Orschulka – 20,94 ha
  • Josef Wieczorek – 20,60 ha

Bibliografia:

  1. Amtliches Güter-Adreßbuch für die Provinz Oberschlesien, Ratibor 1930, s. 8.
  2. Zimmerman F.A. , Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. 2. Band, Brieg 1783, s. 299.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *