Dębowa


Share
Rate this post

Wieś w powiecie kozielskim. Inne formy nazwy miejscowości (sprzed 1945 r.): Dembowa, Eichungen.

Miejscowość należała do parafii katolickiej w Krzanowicach (dziś Długomiłowice) i ewangelickiej w Koźlu.

Majątek rycerski nastawiony był na hodowlę bydła. Na początku lat trzydziestych jego właścicielem był Franz Schewior wraz z żoną Cecylią (Cäcilie). Jego powierzchnia wynosiła 175, 52 ha, z czego 130 ha stanowiły pola uprawne, a 44 ha łąki, resztę zajmowały zabudowania dworskie.


Bibliografia:

Amtliches Güter-Adreßbuch für die Provinz Oberschlesien, Ratibor 1930, s. 8.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *