Grabówka (Sackenhoym)


Share
Rate this post

Wieś w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Inne formy nazwy: Grabowka, Sackenhoym.

W końcu XVIII w. była kolonia złożona z 20 gospodarstw, powstała w czasach kolonizacji fryderycjańskiej. Znajdowała się niedaleko Bierawy (Byrawa) i należała do księżnej von Hohenlohe .

Zimmermann rozróżnia miejscowość Grabowka oraz Sackenhoym, które sytuuje w innych powiatach. Grabowka w pow. kozielskim, a Sackenhoym (Sackenhayn) w powiecie toszeckim, jako założoną w 1774 r. kolonię, składającą się z 30 parcel, których mieszkańcy w większości byli rzemieślnikami. Zimmermann określa tę kolonię jako bardzo udaną.


Bibliografia:

Zimmerman F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. 2. Band, Brieg 1783, s. 337, 349.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *