Luboszyce


Share
Rate this post

Dawna nazwa: Lubcziczi (1295), Lieboschütz, Lubościce, w latach 1936-1945 Liebtal. Wieś w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Łubniany. Około 1000 mieszkańców.

Pierwsze wzmianki źródłowe z 1295 roku. Początkowo wioska była własnością prywatną opolskich rycerzy, a od końca XIV w. jej właścicielami zostali opolscy dominikanie.

Pod koniec XVIII wieku wioskę zamieszkiwały 223 osoby, z czego 10 było rodzin kmiecych, 11 zagrodniczych i 14 chałupniczych. Funkcjonował tam młyn wodny i tartak.

Około lat 60-tych XIX wieku miejscowość miała powierzchnię 943 morgi. Piaszczystej i mało urodzajna ziemia rodział głównie żyto, owies, ziemniaki oraz proso. We wsi mieszkał młynarz (jednocześnie szynkarz), piekarz, a także 5 rodzin pełnych kmieci, 3 półkmieci, 12 zagrodników, 13 zagrodników polowych, 27 gospodarstw zagrodników wygonowych. We wszystkich gospodarstwach było wówczas 29 koni, 30 wołów, 89 krów i kilkadziesiąt sztuk innego bydła.

Po utworzeniu w 1874 r. okręgu urzędowego (Amtsbezirk) nr 19 z siedzibą w Zawadzie, gmina Luboszyce weszła w jego skład z gminą Biadacz, Zawada oraz majątkiem ziemskim (Gutsbezirk) Zawada.

Od początku 1908 r. okręg ten obejmował gminy: Biadacz, Gosławice, Kępa, Luboszyce, Zawada (z majątkiem ziemskim).

Samodzielną parafię Luboszyce tworzą od 1 listopada 1924 r. (wcześniej parafia św. Krzyża w Opolu). Wcześniej – w latach 1918-1922 – wybudowano tam kościół. Obecnie do parafii św. Antoniego należą jeszcze Biadacz i Kępa.

8 czerwca 1936 r. nastąpiła zmiana nazwy na Liebtal. Po zakończeniu II wojny światowej wioska otrzymała nazwę Luboszyce, a zamieszkiwało ją około tysiąca mieszkańców. Liczba ta utrzymała się – z pewnymi wahaniami – do dnia obecnego.


Bibliografia:

  1. Kałuża Henryk, Dzieje Parafii św. Antoniego w Luboszycach, Luboszyce 2000.
  2. Knie J.G., Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, Breslau 1845.
  3. Schlesisches Ortschaftsverzeichnis, Breslau 1901, 1941.
  4. Triest F., Topographische Handbuch von Oberschlesien, Teil 1, Sigmaringen 1984.
  5. Zimmermann F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, T. 2, Brieg 1783.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *