artykuły monografie miejscowości galerie zdjęć Dramatal


Pierwsze wzmianki na temat szkoły w Zbrosławicach, jakie udało mi się znaleźć pochodzą z drugiej połowy XVII w. W kronice parafii pod rokiem 1679 (dane pochodzą z protokołu wizytacyjnego) wspomniany został organista Walenty Weselik, będący zarazem rektorem szkoły. Dowiadujemy się że posiadał dom i ogród, a jego wynagrodzenie to 18 talarów. Kolejna informacja pochodzi z… kontynuuj czytanie Szkoła w Zbrosławicach

Szkoła w Zbrosławicach


2
Podczas poszukiwania materiałów do dziejów Zbrosławic, natknąłem się na interesujące myślę zestawienie mieszkańców Miedar i Zbrosławic, których poznajemy z imienia i nazwiska. Wiele z tych nazwisk znajdujemy zresztą do dziś pośród obecnych mieszkańców tych wiosek. Zestawienie to powstało przy okazji likwidacji w 1846 roku serwitutów leśnych przez ówczesnych właścicieli połączonych majątków miedarskiego i zbrosławickiego – von… kontynuuj czytanie Mieszkańcy Zbrosławic i Miedar w 1864 roku

Mieszkańcy Zbrosławic i Miedar w 1864 roku2
Poniżej wymienione nazwy topograficzne (Flurnamen) powstały w czasach 20-lecia międzywojennego, kiedy reżim nazistowski zamierzał usunąć wszelki ślady polskości Górnego Śląska, w tym również wyrażające się w stosowanych przez ludnośc miejscową określeniach pól, zagajników, czy też innych elementów krajobrazu. Poniższe zestawienie nie jest oczywiście kompletne, zawiera tylko nazwy znajdujące się w zespole: Urząd ds. spraw Górnośląskiego… kontynuuj czytanie Nazwy topograficzne ze Zbrosławic

Nazwy topograficzne ze Zbrosławic