Lichynia (Lichinia, Lichtenforst)


Share

Duża wioska należąca w latach 80tych XVIII w. do księżnej von Hohenlohe. Na terenie tej miejscowości był wówczas także folwark. Resztę wsi tworzyło 26 gospodarstw kmiecych (a więc stosunkowo dużo), 11 zagrodniczych i kilka chałupniczych. Była to więc bogata wieś. Zamieszkiwało ją 141 osób .

W latach trzydziestych XX w. w miejscowości było kilku dużych gospodarzy. Największym był oczywiście książę von Hohenlohe-Oehringen, który posiadał dobra rycerskie (Rittergut). Bezpośrednio majątkiem tym zarządzał około 1930 r. inspektor Bruno Wistuba, a głównym kierunkiem działań było nasiennictwo. Powierzchnia tego majątku wynosiła ponad 340 ha z tego ponad 40 ha było wyzierżawionych). Większość zajmowały pola uprawne (256 ha), a resztę łąki (23 ha), pastwiska (43 ha) i nieużytki.

Drugim, pod względem wielkości nieruchomości, gospodarzem byli Josef i Anna Paterok. Posiadali oni 27,77 ha ziemi, z czego 21 ha zajmowały pola uprawne, 4 ha łąki, 1,5 ha pastwiska, a resztę stanowiły drogi i podwórze. Następny gospodarz to Anton Gnielka, który miał 23,5 ha ziemi, z tego 19 ha pola uprawnego i 3 ha łąk, a resztę stanowiło podwórze, ogród i nieużytki.

Niewiele mniej od niego posiadał Johann Komander, którego ziemie obejmowały 23,13 ha, z tego 12,25 ha pól uprawnych, 6,25 ha łąk, 1,25 ha pastwisk i niecały hektar nieużytków. Ostatnim wielkim gospodarzem lichyńskim w latach trzydziestych ubiegłego wieku był Josef Makosch I, posiadający 21,27 ha ziemi, z czego 14 ha stanowiły pola uprawne, 3 ha łąki, 1,25 ha pastwiska, 0,25 ha las i 1,25 ha nieużytki .

Miejscowość należała do parafii katolickiej w Zalesiu Śląskim (Salesche), a do parafii ewangelickiej w Kotlarni (Jakobswalde).


Bibliografia:

  1. Amtliches Güter-Adreßbuch für die Provinz Oberschlesien, Ratibor 1930, s. 13.
  2. Zimmerman F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. 2. Band, Brieg 1783, s. 342.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *