Porady i źródła do dziejów Śląska

Poradniki i wskazówki, gdzie i jak szukać materiałów dotyczących historii miejscowości górnośląskich, badań genealogicznych oraz wielu innych. A także – jak pisać monografie miejscowości

Spis artykułów w tej kategorii:
1. Uwe i Willi (wiersz)
2. Landratura opolska (prezentacja)
3. Regionalgeschichte in der Schule
4. Objektivismus
5. Ortsgeschichte
6. Quellen zur Ortsgeschichte
7. Sąd obwodowy (Amtsgericht) – uwagi ogólne
8. Amtsblatt – źródło wiedzy o regionie
9. Monografia miejscowości w dziesięciu krokach


Orka na polach miedarskich
Uwe i Wili w jednyj żyli wili Uwe na wiyrchu, a na dole Wili. Uwe spokojny, niy wadziōł nikōmu Wili wyprawioł choźby niy miōł w dōmu To pies, to hazok, ciepoł w nie ryćkōma, A łokropnie durch czaskoł cołki czas dźwiyrzōma A jak zacōn szczylać s tych pierōńskich plac-partōnōw, Smyndu bōła kupa we coluśkim dōmu… kontynuuj czytanie Uwe i Willi

Uwe i Willi


Przedwojenne Opole. Krakauerstrasse
Landratura opolska i jej funkcjonowanie w czasie II wojny światowej (prezentacja) Landratura opolska i jej funkcjonowanie w czasie II wojny światowej (Henryk Niestrój, www.arcaion.pl) Zobacz więcej prezentacji od Henryk Niestrój   Drukuj / PDF

Landratura opolskaSzkoła w Zbrosławicach. Dawna Schlageter-Schule
Im kommunistischem Polen stellte die Staatspropaganda binnen 40 Jahren die Geschichte Deutschlands und die deutsch-polnischen Beziehungen meistens äußerst negativ und einseitig dar. Davon wurde unter anderem auch die von deutschen Wurzeln gekennzeichnete, kulturreiche Vergangenheit des schlesischen Landes betroffen. Seit der Wende hat sich jedoch in Polen viel geändert. Es hat sich auch die landeskundliche Erziehung… kontynuuj czytanie Regionalgeschichte in der Schule

Regionalgeschichte in der Schule


Leider wurde nicht immer objektiv geschrieben. Gar nicht selten wurde Geschichte in verderbender Weise genutzt, um die eigene Meinung zu beweisen. Weiter unten versuche ich eine kurze Analyse des Wertes der Veröffentlichungen, die sich in den letzten Jahrzehnten mit der Geschichte Oberschlesiens beschäftigen, durchzuführen. Alles, worum es geht, betrifft eigentlich nur eine Frage, die eine… kontynuuj czytanie Objektivismus

ObjektivismusWas ist eigentlich Ortsgeschichte? Worin unterscheidet sie sich von anderen geschichtlichen Bearbeitungen. Teilweise gibt folgende Übersicht eine Antwort auf die Frage, wie die Beschäftigung mit dem Thema in den letzten Jahrzehnten aussah. Dazu müssen wir in zwei Ländern suchen, da in dem Teil Schlesiens, mit dem ich mich in dieser Arbeit beschäftige, sich die deutsche… kontynuuj czytanie Ortsgeschichte

Ortsgeschichte


Ohne die authentischen Dokumente in den Archiven lässt sich Ortsgeschichte nicht bearbeiten. Doch die Kompliziertheit der Überlieferungsgeschichte und die besondere innere Struktur der Archive sind häufig Ursache dafür, dass entscheidende Quellen von der Forschung nicht beachtet oder erst gar nicht ermittelt werden. Deswegen versuche ich in diesem Teil einige wichtigere Archivquellen vorzustellen nach welchen ein… kontynuuj czytanie Quellen zur Ortsgeschichte

Quellen zur OrtsgeschichteDawny Amtsgericht Ottmachau. Dziś ZPC Otmuchów
Nazwa Zanim przejdę do omówienia tematu, należałoby poczynić kilka uwag dotyczących samej nazwy tej instytucji. Wydaje się bowiem, że tłumaczenie nazwy Amtsgericht jako sąd obwodowy nie jest zbyt fortunne. Przedrostek ‘Amt’ znaczy urząd, dosłownie znaczyłoby to, że mamy do czynienia z sądem urzędowym, co tworzy dosyć dziwną zbitkę. Instytucję o podobnie brzmiącej nazwie był wówczas… kontynuuj czytanie Sąd obwodowy (Amtsgericht) – uwagi ogólne

Sąd obwodowy (Amtsgericht) – uwagi ogólne


Początki Amtsblatt, czyli Dziennik Urzędowy (gazeta urzędowa, dziś jego odpowiednikiem może być Dziennik Urzędowy Województwa) ukazywał się początkowo jako Amts-Blatt der Königlichen Breslauischen Regierung. Pierwszy tom datowany jest na 14 kwietnia 1811 r. (według zarządzenia rejencji królewskiej z Wrocławia ws. dziennika urzędowego i publikacji aktów prawnych w nim oraz w ogólnym dzienniku urzędowym / zbiorze… kontynuuj czytanie Amtsblatt – źródło wiedzy o regionie

Amtsblatt – źródło wiedzy o regioniePoniższy schemat jest opcjonalny. Każda miejscowość ma swoją specyfikę, stąd kolejność, jak i poszczególne elementy kwerendy mogą odbiegać od niżej przedstawionego. Również dane, jakie będziesz zbierać będą czasem dostępne na innym etapie, niż byś tego oczekiwał, np. w punkcie pierwszym otrzymasz informacje o właścicielach, nazwach topograficznych i wielu innych. Warto to sobie właściwie ułożyć (konspekt… kontynuuj czytanie Monografia miejscowości w dziesięciu krokach

Monografia miejscowości w dziesięciu krokach