Byczynica z Brzosową


Share

Byczynica

Inne formy nazwy: Byczynica, Bitzinitza (1531 r.), Bytschiniz, w języku polskim w XVIII w. określana jako Byczinica.

Obecnie jest to niewielka wieś w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek. Jednakże w końcu XVIII w., gdy należała do ówczesnego landrata von Schippa, zamieszkiwały ją 152 osoby i było tam aż 17 gospodarstw kmiecych, a także 3 gospodarstwa zagrodnicze. Można z tego wnioskować, że była to stosunkowo bogata wieś ze zdecydowaną przewagą dużych obszarowo gospodarstw chłopskich.

W połowie XIX w. należała do pani von Ratschek, a władzę sądową sprawowano ze Stebłowa. We wsi znajdował się folwark, były tam też 23 domy mieszkalne, a liczba mieszkańców wynosiła 160 osób, wszyscy wyznania katolickiego. Pod względem parafialnym miejscowość należała do Zakrzowa.

Ponadto należał do niej jeszcze folwark Brzosowa.

Brzosowa

Folwark należący w połowie XIX w. do miejscowości Byczynica (Bitschinitz) w obecnym powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek. Stały tam tylko dwa domy mieszkalne zamieszkałe łącznie przez 5 osób. Folwark ten należał, inaczej niż Byczynica, do parafii w Łanach.


Bibliografia:

  1. Knie J. G., Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, Breslau 1845, s. 40.
  2. Zimmerman F.A. , Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. 2. Band, Brieg 1783, s. 298.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *