Ciepły Dół (Warmenthal)


Share
Rate this post

Wieś w powiecie kozielskim. Inne (sprzed 1945 r.) wersje nazwy miejscowości to: Warmental, Warmenthal.

Pod koniec XVIII w. funkcjonowała oficjalna nazwa Warmental, ale znana była także nazwa polska, zapisywana jako Czeplydoll.

Miejscowość składała się z folwarku i kilku zagród chałupniczych i należała do majątku ziemskiego Polskiej Cerekwi (Neukirch). Zimmermann podaje liczbę jej mieszkańców łącznie Gniewowem, który później stał się częścią Milowic, jako 117 osób.

W pierwszej połowie XIX w. w opisach określana jako Warmenthal (Ciepłidoł) była częścią Milowic i tworzyło ją 6 gospodarstw zamieszkałych przez 20 osób.

W 1860 r. dzieliła się na majątek ziemski należący do Polskiej Cerekwi oraz wieś. Parafialnie należała Polskiej Cerekwi (Polnisch-Neukirch) dla wyznania katolickiego i Koźla dla wyznania ewangelickiego. Najbliższa szkoła mieściła się w Polskiej Cerekwi.

Część objęta dobrem rycerskim składała się w 1858 r. z dwóch domów mieszkalnych, a wieś z ośmiu. Liczba mieszkańców majątku wynosiła 32 osoby, a wsi 52. Dla porównania w 1855 r. wieś liczyła 54 mieszkańców, a majątek 28. Wszyscy mieszkańcy byli wyznania katolickiego.

W latach 60-tych XIX w. wraz z Gniewowem i Milowicami stanowiła jedną gminę liczącą 15 gospodarstw zagrodniczych i 22 chałupnicze. Jej łączna powierzchnia wynosiła 525 mórg, z czego 335 mórg stanowiły pola uprawne, 2 morgi – ogrody, 130 mórg – łąki, 10 mórg – drogi, 3 morgi – rzeki i 45 mórg – podwórza.

Około 1876 r. majątek został włączony do dominium milowickiego tworząc samodzielny majątek ziemski Millowitz-Warmenthal należący do baronów von Seherr-Thoß.


Bibliografia:

  1. Adamy H., Die schlesischen Ortsnamen, ihre Entstehung und Bedeutung, Breslau 1888, s. 70
  2. Handbuch für die Provinz Schlesien, hrsg. von Königlichen Ober-Präsidial-Bureau, 52 Aufl., Breslau 1876.
  3. Knie J.G., Alphabetisch-Statistisch-Topographische Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und anderen Orte der Königl. Preuß. Provinz Schlesien, Breslau 1845, s 412.
  4. Schlesisches Ortschaftsverzeichnis, Breslau 1901.
  5. Schlesisches Ortschaftsverzeichnis, Breslau 1941.
  6. Triest F., Topographische Handbuch von Oberschlesien, Sigmaringen 1984.
  7. Zimmerman F.A., Beyträge zur Beschreibung von Schlesien. 2. Band, Brieg 1783, s. 301, 314.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *