Dzieje miejscowości


Share

Krótkie zarysy dziejów miejscowości Górnego Śląska, z podziałem na obecne województwo śląskie i opolskie: materiały źródłowe, bibliografia, wskazówki. Każda notka stanowi bardzo dobry początek, aby rozpocząć opis historii miejscowości.

Wybierz miejscowość z menu na górze strony – zakładka Dzieje miejscowości

Szczepanowice w 1936 roku

Szczepanowice. Fragment mapy z 1936 r.