Laryszów – zdjęcia

Laryszów (Larischhof) na dawnych zdjęciach, widokówkach, grafikach