Kronika parafii


Share
Rate this post

Fragment kroniki parafii pw. św. Floriana w Miedarach (zachowana oryginalna pisownia)

Gromada Miedary, pow. Tarnowskie Góry (dawniej pow. Bytom) liczyła w roku 1908 około 720 mieszkańców razem z osiedlem Kopanina i należała do parafii Zbrosławice oddalonej o 6 km.

Pierwszy list o budowie Kaplicy w Miedarach był napisany dnia 23 listopada 1908 r. przez Ks. proboszcza Floriana Soboty do J. Eminencji Ks. Kardynała Koppa. Ks. Kardynał w swoim liście z dnia 28 listopada 1908 r. wyraził zgodę na budowę Kaplicy.

Teren na budowę Kaplicy pochodzi z fundacji rolników: Gryc Jan i Krafczyk Paweł. Przeznaczyli oni na budowę plac o powierzchni 1374 m.

Dzięki ofiarności parafian, hrabiego Henckel von Donersmarck oraz Barona von Fürstenberg można było rozpocząć budowę Kaplicy dla gromad: Miedary, Laryszów.

Do dnia 28 kwietnia 1909 wpłynęły następujące ofiary:

  • Henckel von Donersmark 5000 marek
  • Baron von Fürstenberg 2000 marek
  • ofiara parafian 7377 marek

Razem: 14377 marek.

  • rolnik Franciszek Lukosz ofiarował na budowę Kaplicy 4500 marek.

Koszt budowy Kaplicy miał wynosić 16000 M. Ofiara na budowę Kaplicy powiększyła się, gdy z funduszu Freikuxgelden z Opola przysłano 3600 marek.

Zezwolenie na budowę otrzymano 9 lipca 1910 roku.

Kaplica będzie mogła pomieścić około 350 do 400 osób.

Uroczyste położenie kamienia węgielnego odbyło się w święto Wniebowzięcia N.M.P. 1910 roku. Dokument włożony do kamienia węgielnego jest napisany w trzech językach:

  • łacińskim
  • niemieckim
  • polskim.

Treść dokumentu:

Gdy Pius X łódką Kościoła św. świetnie kierował, Wilhelm II cesarz niemiecki i król pruski stawnie rządził, Jerzy Kardynał Kopp Księciem – biskupem diecezji Wrocławskiej. Jan Kostka parafii Kamienieckiej i dziekanem dekanatu Pyskowickiego. Florian Sobota proboszczem parafii Zbrosławickiej do której Miedary należą był przez hojność Jana Gryca i Pawła Krafczyka, którzy miejsce na budowę podarowali i Łazarza hrabiego Henckel von Donersmark z Nakła i Franciszka Lukosz z Miedar. Każdy 5000 m. podarował, przez przychylność hrabiego Fryderyka Wilhelma Limburg de Stirum, za staraniem którego 3600 marek udzielono i przez ofiarność mieszkańców Miedar Kaplica ta mogła być budowana i do niej kamień węgielny przez Ks. Floriana Sobota dzisiaj w uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. położony i poświęcony.

Budowniczymi Kaplicy byli: Karol Korbss i Edmund Dziuba z Tarnowskich Gór. Do Komitetu budowniczego należeli: Franciszek Lukosz, Józef Horzella i Maciej Sosna.

Miedary dnia XXI sierpnia 1910 r.
Ks. Sobota, proboszcz.

Kościół został ukończony w następnym roku i poświęcony został dnia 22 października 1911 roku.

Ks. proboszcz Sobota otrzymał zezwolenie na poświęcenie głównego ołtarza dnia 28 marca 1911 r.
Dnia 1 marca 1914 został utworzony nowy Urząd Parafialny za zgodą Arcybiskupa Koppa.

Objęcie Parafii przez Misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi

Dnia 6 października 1931 roku Ks. proboszcz Sobota prosi Ks. Biskupa o przydzielenie pomieszczenia nadającego się na probostwo przy kościele św. Floriana w Miedarach.

Opiekę nad parafią mieli sprawować oo. Misjonarze Niepokalanego Serca Maryi (Klaretyni). Probostwem miała być stara szkoła ofiarowana oo. Klaretynom przez Henckel von Donersmarka [parcela 1012/79 – 1658 m2]. J. E. Ks. Kardynał Bertram zaakceptował objęcie duszpasterstwa w Miedarach przez oo. Klaretynów listem z dnia 7 kwietnia 1932 roku. O. Jan Mehl został mianowany wikarym dnia 25 kwietnia 1932 roku. [G. K. 2598 Wiadomości Urzędowe Nr 93 i 102 rocznik 1932].

Klasztor oo. klaretynów

Ojcowie Klaretyni są duszpasterzami parafii Miedary od 12 maja 1932 roku. Funkcję przełożonego sprawował Superior ojciec Jan Mehl. Pracą duszpasterską zajmowali się ojcowie: Oskar Giesder i Bul, Dyla, Warmons i Holik.

Do tego miejsca Kronika jest przepisana dosłownie. Od strony 10-tej układ jest już chronologiczny.

Pierwsze słowa to:

Od 1 do 6 kwietnia 1955 roku został wygłoszony cykl rekolekcji parafialnych. Rekolekcjonistą był proboszcz o. Jan Mehl…

Rok 1957

O. Mehl rozpoczyna udzielać lekcji religii w szkole w Miedarach (7 godz. tygodniowo) oraz w Prewentorium w Kopaninie (2 godz. tyg.).

Rok 1958

Zakaz nauki religii w szkole. Ks. Proboszcz Mehl stara się o pozwolenie na naukę w szkole.

Rok 1959

W czasie wizyty duszpasterskiej odwiedzono 277 rodzin. 16 lipca dokonano pomiarów plebani, która miała przejść na własność państwa. Lekcji religii udzielał O. Mehl do końca 1959 roku. Po tym czasie zabroniono zakonnikom uczyć religii w szkole.

Rok 1960

Klasztor został upaństwowiony jako mienie poniemieckie. Od 1 stycznia czynsz wynosi miesięcznie 465 zł za 5 pokoi, kuchnię o pow. 119 m2 i ogród wielkości 836 m2 (1 m2 – 3,80 zł, za ogród rocznie – 5580,48 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *