Mieszkańcy pow. kozielskiego w XIX wieku


Share

Mieszkańcy z miejscowości: Łany, Podlesie, Przewóz, Dzielnica i Nieznaszyn z początku XIX w.

Na podstawie recesu uwłaszczeniowego i związanych z tym regulacji powinności oraz zakupu gruntów, datowanych 1820 r. w Łanach i Stanowicach (kilka umów pomiędzy Johannem von Schalscha, a kilkoma mieszkańcami Łan i także innych miejscowości), poznajemy ówczesnego sołtysa tej miejscowości – Zemelkę, oraz wielu mieszkańców tej i okolicznych miejscowości Anno 1820.

Poniższe zestawienie, mogące być nieocenioną wskazówką dla genealoga, powstało 20 kwietnia 1820 r. Na końcu artykułu warto zwrócić uwagę na informację dotyczącą zmiany nazwiska już w XIX w., która może wyjaśnić niektórym poszukiwaczom swoich przodków ich nagłego zaginięcia w źródłach.

Łany (Lohnau)

Gospodarstwa wolnych kmieci:

  • Jacob Franitza
  • Lorenz Sobotta
  • Martin Zemelka
  • Simon Schynol
  • Franz Zemelka
  • Valentin Bogdon
  • Paul Grieger
  • Jacob Barton
  • Andres Adamietz
  • Simon Grieger
  • Jacob Gorrywoda
  • Josepg Gorrywoda
  • Lorenz Adamietz
  • Thomeck Schynol
  • Jendra Kloss młynarz

Ponadto to grona wolnych kmieci zaliczono dobra parafialne.

Wolni zagrodnicy i chałupnicy:

  • Mathes Potrz
  • Jacob Gaertner
  • Franz Swoboda
  • Franz Kalytta
  • Franz Smaszoch
  • Jaisch Gaertner
  • Jura Ryborsz
  • Mathes Olschowsky
  • Michael Niebossa

Obcy gospodarze z Podlesia (Podlesch):

  • Simon Golla
  • Mathes Ignaczy
  • Nikolai Pawlick
  • Joseph Syrzisko
  • Thomek Pittlick
  • Bartek Krybuss
  • Franz Wysgoll
  • Isidor Grieger
  • Valeck Siegmund
  • Bartek Mocha
  • Jaisch Kirchniawy

z Przewozu (Przewos):

  • Johann Niegatsch
  • Anton Przewosnik

z Dzielnicy (Dzielnitz):

  • Thomeck Soika

z Nieznaszyna (Niesnashin):

  • Johann Golla oraz nie podany z nazwiska karczmarz

W tej miejscowości, w jednych z najstarszych akt gruntowych znajdujemy jednostkę, która wielu genealogów może przyprawić o ból głowy. Otóż wśród najstarszych zachowanych odpisów dokumentów (przełom XVIII i XIX w.) dotyczących kupna-sprzedaży nieruchomości oraz uwłaszczeń pojawia się nazwisko Kias. Jednakże już w połowie XIX w. nazwisko to w tychże aktach nie występuje. Sprawa wydaje się zagadkowa, ponieważ ludność wiejska nie była zbyt mobilna w tym okresie, a na pewno nie rodzina posiadająca jedne z większych gospodarstw we wsi. Odpowiedź daje nam właśnie owa jednostka akt gruntowych, założonych jeszcze w urzędzie gruntowym Łany-Błażejowice.

Właścicielem tejże nieruchomości był to bowiem w początkach XIX w. niejaki Martin Kias alias Mrachatz. To drugie nazwisko jest zaś bardzo popularne w kolejnych latach w Łanach. Informacja to może być cenną wskazówką dla osób poszukujących swoich przodków, którzy nagle znikają w źródłach. Może wcale nie zniknęli, a jedynie występują pod zupełnie innym nazwiskiem.
Mamy tutaj bowiem przypadek procesu ustalania pisowni, a właściwie formy brzmienia nazwiska. Jednocześnie, co należy podkreślić, nie musiało to dotyczyć wszystkich osób, spokrewnionych z daną rodziną. Również tutaj, niektórzy przedstawiciele rodziny Kiasów dożyli w Łanach do lat 60-tych ubiegłego wieku.


Bibliografia:

Materiały źródłowe Archiwum Państwowego w Opolu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *