Mieszkańcy Zbrosławic i Miedar w 1864 roku 2


Share
Rate this post

Podczas poszukiwania materiałów do dziejów Zbrosławic, natknąłem się na interesujące myślę zestawienie mieszkańców Miedar i Zbrosławic, których poznajemy z imienia i nazwiska. Wiele z tych nazwisk znajdujemy zresztą do dziś pośród obecnych mieszkańców tych wiosek.
Zestawienie to powstało przy okazji likwidacji w 1846 roku serwitutów leśnych przez ówczesnych właścicieli połączonych majątków miedarskiego i zbrosławickiego – von Frankenberga i von Logaua, (Frankenberg występował z upoważnienia Logaua).

 

Mieszkańcy Zbrosławic

zwolnieni z serwitutów (zachowana oryginalna pisownia):

 • młynarz Benedict Sobotta, właściciel zamkowego młyna wodnego oraz spadkobiercy wolnego zagrodnika Valentina Macharzina: wdowa Hedwiga z domu Jochemik, synowie Jacob, Carl i Mathias, córka Marianna z mężem Martinem Scheliga

zagrodnicy pańszczyźniani:

 • Mathias Macharzina
 • Paul Kiczka
 • Thomas Gemulla
 • Valentin Jendrisczyk
 • Michael Porwoll
 • Andreas Minkus
 • Johann Michalik
 • Thomas Niedballa
 • Ignatz Sobozik
 • spadkobiercy Simona Koronowskiego: wdowa Helena, syn Bernhard
 • Jacob Duda
 • Johan Kozeba
 • Ignatz Jendrisczyk
 • Gregor Gemulla i jego żona Magdalena
 • Franz Michalik
 • Johann Ledwoń
 • Gregor Białoń
 • Johann Jendrisczyk

Mieszkańcy Miedar

kmiecie

 • półkmieć (Halbbauer) Simon Konopka
 • półkmieć Blasius Konopka

wolni zagrodnicy:

 • Simon Lukosch
 • Franz Kapusciok
 • Franz Neumann i żona Josepha z domu Görlich
 • Simon Klasik
 • Johann Wilczek
 • Mathias Jaworek

zagrodnicy pańszczyźniani:

 • Simon Lukosch
 • Andreas Heliosch
 • spadkobiercy Bartka Niedbały: Mathias Kiczka mąż jego córki Josephy
 • spadkobierca Gregora Lukoscha, syn Paul
 • spadkobierca Andreasa Benjamina, syn Mathusz
 • spadkobiercy Adama Sasika, Carl Jyrgel mąż jego córki Magdaleny
 • Stephan Lukosch
 • Mathusz Heliosz
 • Bartek Kupka
 • spadkobiercy Jacoba Lukoscha, Johann Lukoszik mąż wdowy po Jacobie Evy z domu Konopka
 • Andreas Opczinna
 • Mathias Stobrawa
 • Stephan Szczygiel

Nie są to z pewnością wszystkie rodziny w tych miejscowościach, nie występują tu niższe warstwy ludności wsi, np. chałupnicy. Brak też jest kmieci, a trudno uwierzyć żeby ich nie było w tych dwu wioskach.

Pośród tych nazwisk wielu znajdzie zapewne swych przodków, może nawet już częściowo zapomnianych. A może ktoś zna jakieś rodzinne historie związane z dziejami Zbrosławic lub Miedar? Chętnie je poznam.


źródło: Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum hr. Praschmy, sygn. 123.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 komentarzy do “Mieszkańcy Zbrosławic i Miedar w 1864 roku

 • Ewa Dworczyk

  Czy ma Pan może zestawienie mieszkańców Kempczowic? Moja rodzina Dworczyków pochodzi z tej miejscowości. Pierwszym, o którym wiem był Wacław Dworczyk, który ożenił się z Heleną Niemonkin. Tej parze w roku 1766 urodził się syn Tomasz. Dworczykowie w Kempczowicach mieszkali przez wiele pokoleń. Byłabym wdzięczna za jakiekolwiek informacje nt. Kempczowic z dawnych czasów. Pozdrawiam