artykuły monografie miejscowości galerie zdjęć historia miejscowości


Wieś w powiecie kozielskim. Inne (sprzed 1945 r.) wersje nazwy miejscowości to: Warmental, Warmenthal. Pod koniec XVIII w. funkcjonowała oficjalna nazwa Warmental, ale znana była także nazwa polska, zapisywana jako Czeplydoll. Miejscowość składała się z folwarku i kilku zagród chałupniczych i należała do majątku ziemskiego Polskiej Cerekwi (Neukirch). Zimmermann podaje liczbę jej mieszkańców łącznie Gniewowem,… kontynuuj czytanie Ciepły Dół (Warmenthal)

Ciepły Dół (Warmenthal)


Fragment kroniki parafii pw. św. Floriana w Miedarach (zachowana oryginalna pisownia) Gromada Miedary, pow. Tarnowskie Góry (dawniej pow. Bytom) liczyła w roku 1908 około 720 mieszkańców razem z osiedlem Kopanina i należała do parafii Zbrosławice oddalonej o 6 km. Pierwszy list o budowie Kaplicy w Miedarach był napisany dnia 23 listopada 1908 r. przez Ks.… kontynuuj czytanie Kronika parafii

Kronika parafiiMiejscowość na terenie dzisiejszego powiatu tarnogórskiego, której nazwę Heinrich Adamy wywodzi z hipotezy, jakoby miała to być wieś opata. Również u J. G. Knie znajdujemy takie określenie. Pierwsza wzmianka ma pochodzić z 1532 r. jako Opatowitz. W połowie XIX w. wioska ta leżała w rejencji opolskiej, powiecie bytomskim, najbliższa poczta znajdowała się w Tarnowskich Górach.… kontynuuj czytanie Opatowice (powiat tarnogórski)

Opatowice (powiat tarnogórski)