artykuły monografie miejscowości galerie zdjęć Neisse


Historyk piszący dzieje swojej miejscowości na początku zadaje sobie podstawowe pytanie gdzie udać się w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Dość szybko dowiaduje się drążąc interesujący go temat, iż najwięcej informacji znajdzie w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych. W dalszej kolejności jeśli jego zainteresowania są szczególnie ukierunkowane będzie szukał w archiwach diecezjalnych, muzeach, bibliotekach i archiwach gromadzących własną dokumentację wytworzoną w toku ich… kontynuuj czytanie Źródła do dziejów Nysy

Źródła do dziejów Nysy


Koźle przedwojenny ratusz
Większa część utworzonej w początkach XIX wieku rejencji opolskiej pozostała po podziałach plebiscytowych w latach dwudziestych XX wieku w granicach państwa niemieckiego. Poniższa galeria prezentuje ratusze miast tej części Górnego Śląska w okresie międzywojennym.   Źródło zdjęć: Kulturarbeit in Oberschlesien. Ein Jahrbuh 1935, hrsg. von der Provinzialverwaltung von Oberschlesien

Ratusze rejencji opolskiej (Regierungsbezirk Oppeln)O Nysie wczesnośredniowiecznej wiadomo niewiele. Trudno też ustalić nawet przybliżoną datę jej powstania. Przypuszcza się jednak, że powstała jeszcze w okresie wczesnego średniowiecza, na długo przed przeniesieniem jej na prawo zachodnie. Pewna legenda z XVI wiecznego źródła mówi, że w XI w. został wybudowany przez zamożnego mieszczanina nyskiego i jego żonę, kościółek pod wezwaniem św.… kontynuuj czytanie Zarys dziejów Nysy

Zarys dziejów Nysy