Nysa


Historyk piszący dzieje swojej miejscowości na początku zadaje sobie podstawowe pytanie gdzie udać się w poszukiwaniu potrzebnych informacji. Dość szybko dowiaduje się drążąc interesujący go temat, iż najwięcej informacji znajdzie w materiałach archiwalnych przechowywanych w archiwach państwowych. W dalszej kolejności jeśli jego zainteresowania są szczególnie ukierunkowane będzie szukał w archiwach diecezjalnych, muzeach, bibliotekach i archiwach gromadzących własną dokumentację wytworzoną w toku ich… kontynuuj czytanie Źródła do dziejów Nysy

Źródła do dziejów Nysy


O Nysie wczesnośredniowiecznej wiadomo niewiele. Trudno też ustalić nawet przybliżoną datę jej powstania. Przypuszcza się jednak, że powstała jeszcze w okresie wczesnego średniowiecza, na długo przed przeniesieniem jej na prawo zachodnie. Pewna legenda z XVI wiecznego źródła mówi, że w XI w. został wybudowany przez zamożnego mieszczanina nyskiego i jego żonę, kościółek pod wezwaniem św.… kontynuuj czytanie Zarys dziejów Nysy

Zarys dziejów Nysy