Szczepanowice


Panorama Szczepanowic
Szczepanowice, leżące na lewym brzegu Odry i stanowiące dziś dzielnicę Opola, to jedna z najstarszych miejscowości w okolicy. W 1919 r., podczas likwidacji tamtejszego majątku ziemskiego, miasto Opole wykupiło 11,1 ha lasu sosnowego (w najnowszej monografii Opola podano, że las mierzył 11,4 ha), położonego od strony Winowa. W okresie międzywojennym teren ten został przeznaczony na cele… kontynuuj czytanie Szczepanowice – zarys dziejów miejscowości

Szczepanowice – zarys dziejów miejscowości