Województwo śląskie

Dzieje miejscowości obecnego województwa śląskiego


Schulgleiter 38 3
Mało znanym epizodem w dziejach Zbrosławic jest istnienie na terenie miejscowości szkółki szybowcowej. Rozpoczęła ona działalność przed II wojną światową, a jej kontynuatorką była tzw. liga lotnicza funkcjonująca po 1945 r. Przypuszczalnie najstarsi mieszkańcy pamiętają jeszcze hangar lotniczy na wzgórzu, niedaleko dzisiejszej ul. Traugutta, a niektórzy nawet niezbyt długie loty dosyć dziwnie wyglądających szybowców. Popularyzację… kontynuuj czytanie Szkoła szybowcowa w Zbrosławicach

Szkoła szybowcowa w Zbrosławicach


Pieczęć gminna Kępczowic z 1820 roku
Wilkowice, Laryszów i Zbrosławice to dziś miejscowości leżące w jednej gminie. W dawnych wiekach wioski te łączyły jednak silniejsze więzi. Laryszów powstał – jako kolonia – na polach Wilkowic, tj. należących do właściciela Wilkowic Gustawa Larysza. Więcej na ten temat można poczytać w historii Laryszowa. Gustaw Larysz był wówczas (koniec XVIII wieku) właścicielem także Kępczowic.… kontynuuj czytanie Fundacja Gustawa Wacława Larysza (Gustav Wenzel von Larisch auf Wilkowitz)

Fundacja Gustawa Wacława Larysza (Gustav Wenzel von Larisch auf Wilkowitz)“Bis 1879 war Kopanina mit Miedar vollstdändig verbunden,…” Takimi oto słowy zaczyna się Chronik von Kopanina, która powstała w majątku barona Fryderyka von Fürstenberg około roku 1911. Jak więc widzimy zarówno przed 1879 r., jak i po II wojnie światowej Kopanina była (i jest) nieodłączną częścią Miedar. Miejscowość ta stanowiła samodzielny majątek tylko w czasie, gdy jej właścicielem był… kontynuuj czytanie Kopanina koło Miedar – historia przysiółka

Kopanina koło Miedar – historia przysiółka


Drama często przewija się w opowieściach z okolic Zbrosławic. Wiążą się one zwykle z Topielcami (Wassermänner), którzy są najczęstszymi bohaterami w tych opowieściach. Jak łatwo się domyślać są to jednoznacznie pejoratywni bohaterowie tych opowiastek. Poniżej przedstawiam dwie z licznych legend z okolic Zbrosławic, Kamieńca i in. miejscowości gminy Zbrosławice: Pewna kobieta z Kępczowic szła do… kontynuuj czytanie Sagi z doliny Dramy

Sagi z doliny DramyStockmanns, Zbrosławice, pałac
Historia Zbrosławic to dzieje wszystkich części tej miejscowości, które niegdyś były odrębnymi wioskami z historią sięgającą średniowiecza lub folwarkami zakładanymi podczas kolonizacji fryderycjańskiej w XVIII wieku. Pierwsze wzmianki o Zbrosławicach Miejscowość położona na zachód od Tarnowskich Gór. Należy do najstarszych w regionie. W czasach piastowskich wraz z Pyskowicami stanowiła jeden z ośrodków władzy na wschodnich rubieżach,… kontynuuj czytanie Zbrosławice – zarys dziejów miejscowości

Zbrosławice – zarys dziejów miejscowości


Kościół w Zbrosławicach
Pierwsze wzmianki o parafii zbrosławickiej Początki struktur kościelnych w Zbrosławicach, podobnie jak początki tej miejscowości, giną w mroku dziejów. Nie istnieje żaden dokument stwierdzający ponad wszelką wątpliwość, od kiedy możemy liczyć ich historię. Przyjęto jako wyznacznik rok 1305. Należy jednak mieć na uwadze, że jest to data umowna. Dokumentem, który pojawia się najczęściej przy ustalaniu… kontynuuj czytanie Parafia Wniebowzięcia NMP w Zbrosławicach

Parafia Wniebowzięcia NMP w ZbrosławicachPierwsze wzmianki na temat szkoły w Zbrosławicach, jakie udało mi się znaleźć pochodzą z drugiej połowy XVII w. W kronice parafii pod rokiem 1679 (dane pochodzą z protokołu wizytacyjnego) wspomniany został organista Walenty Weselik, będący zarazem rektorem szkoły. Dowiadujemy się że posiadał dom i ogród, a jego wynagrodzenie to 18 talarów. Kolejna informacja pochodzi z… kontynuuj czytanie Szkoła w Zbrosławicach

Szkoła w Zbrosławicach


2
Podczas poszukiwania materiałów do dziejów Zbrosławic, natknąłem się na interesujące myślę zestawienie mieszkańców Miedar i Zbrosławic, których poznajemy z imienia i nazwiska. Wiele z tych nazwisk znajdujemy zresztą do dziś pośród obecnych mieszkańców tych wiosek. Zestawienie to powstało przy okazji likwidacji w 1846 roku serwitutów leśnych przez ówczesnych właścicieli połączonych majątków miedarskiego i zbrosławickiego – von… kontynuuj czytanie Mieszkańcy Zbrosławic i Miedar w 1864 roku

Mieszkańcy Zbrosławic i Miedar w 1864 roku2
Poniżej wymienione nazwy topograficzne (Flurnamen) powstały w czasach 20-lecia międzywojennego, kiedy reżim nazistowski zamierzał usunąć wszelki ślady polskości Górnego Śląska, w tym również wyrażające się w stosowanych przez ludnośc miejscową określeniach pól, zagajników, czy też innych elementów krajobrazu. Poniższe zestawienie nie jest oczywiście kompletne, zawiera tylko nazwy znajdujące się w zespole: Urząd ds. spraw Górnośląskiego… kontynuuj czytanie Nazwy topograficzne ze Zbrosławic

Nazwy topograficzne ze Zbrosławic


Drama, rzeka, Zbrosławice
Źródła tej niewielkiej rzeczki znajdują się na wschód od Tarnowskich Gór. Drama płynie przez Zbrosławice, Kamieniec, Boniowice i Karchowice do Pyskowic. W Pyskowicach zasila zbiornik Dzierżno Małe, utworzony w 1956 roku. Paręset metrów za nim uchodzi do Kanału Gliwickiego. W sumie od źródeł do ujścia Drama liczy 22 kilometry i leży w zlewni Kłodnicy. Rzeka… kontynuuj czytanie Dolina Dramy

Dolina Dramy