Kopanina koło Miedar – historia przysiółka


Share

“Bis 1879 war Kopanina mit Miedar vollstdändig verbunden,…”

Pałac w Kopaninie

Takimi oto słowy zaczyna się Chronik von Kopanina, która powstała w majątku barona Fryderyka von Fürstenberg około roku 1911. Jak więc widzimy zarówno przed 1879 r., jak i po II wojnie światowej Kopanina była (i jest) nieodłączną częścią Miedar. Miejscowość ta stanowiła samodzielny majątek tylko w czasie, gdy jej właścicielem był baron von Fürstenberg. Przed jego przybyciem posiadłości folwarku przez 30 lat zasiedlone były przez 10 rolników.

Prawdę mówiąc pierwsza wzmianka o Kopaninie znajduje się w opisie Zimmermana, gdzie w 1780 r. Kopanina przedstawiana jest jako malutka wioska z jednym folwarkiem i czterema rodzinami zagrodników (4 Gärtner). Sto lat po obliczeniach Zimmermana Kopanina liczyła już 69 mieszkańców i stanowiła folwark należący do Miedar.

W 1904 r. majątek liczył 635 ha, w tym: 151,6 ha pół upranych, 83,9 ha łąk, 0,6 ha wód, 383,3 ha lasów, 15,6 ha parku, ogrodu, dróg, dworu itd.

Najbardziej znanym synem barona Friedricha, który osiedlił się w Kopaninie był jego syn Friedrich Leopold, urodzony tu w 1902 roku, który w latach pięćdziesiątych XX wieku był najpierw konsulem RFN w Chicago, a potem – do 1963 roku – ambasadorem na Filipinach.


Nazwa

Sama nazwa należy do kulturowych, tzn. związanych z życiem materialnym człowieka. Jej znaczenie związane jest z czynnościami służącymi przygotowaniu terenów zalesionych pod uprawę, a więc wypalaniu, karczowaniu lasu. Następnie – z uprawą roli i hodowlą. W tym drugim przypadku odniesienie do nazwy jest już wyraźniejsze (Kopanina – od kopać).

Niestety mimo, iż występowanie miejscowości o tej nazwie jest dość powszechne nie tylko na Śląsku, nie można z całą pewnością ustalić ich początków na podstawie nazwy. Albowiem spotykamy co prawda stare przykłady nazw kulturowych, równocześnie z najwcześniej poświadczonymi typami. Jednakże były one stosunkowo rzadkie i rozproszone. Ich natężenie zwiększyło się wraz z rozwojem akcji osadniczej, przy czym nierzadko przenoszono starsze, gotowe już nazwy terenowe na nowe siedliska ludzkie. Biorąc to pod uwagę, można przypuszczać, że np. nazwa – Kopanina funkcjonowała znacznie wcześniej, jako określenie obszaru wykarczowanego i uprawianego pola. Pojawiła się zaś niejako oficjalnie dopiero, gdy na tym terenie powstała osada.

W każdym razie nazwa ta należy do młodszej warstwy kulturowej. Do XVII w. zostało poświadczonych takich nazw ok. 25%. Zaś najwięcej pojawiło się w wieku XIX – XX.

Pisownia nazwy, podobnie jak w przypadku Miedar także nie ulegała zmianom, chociaż w tym przypadku należy pamiętać odmienności w tłumaczeniu nazwy na język niemiecki. Niektóre bowiem miejscowości miały niemiecko brzmiące nazwy już w średniowieczu. Tak więc szukając innych Kopanin na Śląsku, należy uwzględniać także miejscowości wywodzące się od słowa graben, jak np. średniowieczne Grabouno niedaleko Koźla.


Ludność Kopaniny

ROK

LICZBA OSÓB

1780 4 rodziny (ok. 20 osób)
1898 69
1901 68
1913 98
1919 98
1925 225
1928 73
1934 73

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *